Rahapesu teavituse edastamine
17.12.2018

NB! Palume kasutada ainult ladina tähestikku

Kui teate vormil tekib andmete sisestamisel pikem paus (ca 20 minutit), siis sessioon aegub ning teate sisestamist tuleb alustada uuesti.

Teate eduka edastamise korral ilmub ekraanile järgnev info:

esitamiskinnitus

Juhul, kui Teil tekib teate vormi täites või saates küsimusi või probleeme, siis palun võtke ühendust rahapesu andmebürooga telefonidel 612 3836 või 612 3840.

Sertifikaadi andmete lugemine ebaõnnestus.
Kas ID-kaart on kaardilugejas?